TASON I SALIBANDYVALMENTAJAKOULUTUS | SBV1

Tason I Salibandyvalmentajakoulutuksen prosessin kuvaus

Valmentajakoulutuksen laajuus
100 tuntia
 • 60 tuntia itseopiskelua (valmistautumis- ja oppimistehtävät) -> ymmärtää
 • 40 tuntia lähiopetusta (käytännön valmennustoiminnan alustukset ja toiminta) -> osaa / hallitsee

Valmentajakoulutuksen lähtökohta

 • Valmentajalla on urheilija/urheilijoita/joukkue valmennuksessaan
 • Valmennusprosessin tavoitteena on yksilön kokonaisvaltainen kehittyminen (fyysismotorinen, kognitiivinen, emotionaalinen ja sosiaalinen)
 • Ihmiskäsitys ja oppimiskäsitykset yksilöllisen valmennusfilosofian takana


Valmentajakoulutuksen tavoitteet

 • Tason I valmentaja hallitsee yksittäisen harjoituskokonaisuuden sekä 4 – 6 viikon harjoittelujakson suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin omassa valmennustoiminnassa
 • Valmentaja oppii käyttämään tehokkaasti käytettävissä olevan ajan painopisteeksi valittavien asioiden kehittämiseen
 • Valmentaja osaa kehittää pelaajiaan lähtökohtana peli, pelinomainen harjoittelu
 • Valmentaja oppii pallollisella harjoittelulla kehittämään pelaajiensa teknisiä taitoja, taktisia taitoja, fyysisiä ominaisuuksia, sosiaalisia/vuorovaikutusvalmiuksia
 • Jokainen valmentaja oppii toteuttamaan lajiharjoittelun yhteydessä vaadittavia ”oheisharjoittelurutiineita / kehittäviä alku- ja loppuverryttelyitä” salibandyharjoituksien osana.


Valmentajakoulutuksen avainasiat

 • Yhden harjoituksen kokonaishallinta (rakenne ja perusasiat käytännössä)
 • Yksilön kehittäminen -> myönteinen valmennusote, positiivisen/kannustavan ilmapiirin luonti, pelaajakeskeisyys
 • Taitojen, nopeuden, ketteryyden, liikkuvuuden kehittäminen