Tason III Huippuvalmentajakoulutus | HVK

Tason III Huippuvalmentajakoulutus (HVK) on ylin Suomen Salibandyliiton järjestämä valmentajakoulutus.


Valmentajakoulutuksen laajuus
300 tuntia

  • 200 tuntia itseopiskelua (valmistautumis- ja oppimistehtävät) -> ymmärtää
  • 100 tuntia lähiopetusta (käytännön valmennustoiminnan alustukset ja toiminta) -> osaa / hallitsee

HVK on vuoden kestävä valmennuskoulutus - ja oppimisprosessi koostuen neljästä lähijaksosta sekä jaksojen välillä tehtävistä valmistautumis- ja oppimistehtävistä. Koulutus alkaa aina vuosittain toukokuussa.

Huippuvalmentajakoulutuksen avaintavoite on kehittää valmentajan käyttöteoriaa valmennuksen arkipäivän toiminnassa.

Valmentajakoulutuksen avainasiat

  • Tason III valmentajakoulutuksen painopisteenä on auttaa valmentajaa kehittämään urheilijaa/urheilijoita/joukkuetta sekä itseään kokonaisvaltaisesti pitkällä tähtäimellä.
  • Koulutuksessa käsitellään koulutukseen osallistuvien arkipäivän valmennustilanteita ja haasteita

Avainasioita (koulutuksen painopisteet)

  • Laji-, peli - ja harjoitusanalyysi -> Urheilija <-> Vahvuudet / rooli <-> Selkeyttäminen / kohdentaminen
  • Urheilijan oman käyttöteorian laajentuminen <-> Itsemotivointi ja oman minän johtaminen
  • Oman valmentautumisen laadun kehittäminen <-> Minun tarpeeni suhteessa tavoitteisiini <-> Minä suhteessa joukkueharjoittelu <-> Tarvittavat henkilökohtaiset lisät <-> Tasapaino työn ja levon välillä
  • Analyysikyky <-> Ongelman ratkaisukyky <-> Tavoitteiden / keinojen sopeuttaminen muuttuviin olosuhteisiin
  • Kokonaiseläminen <-> Siviiliasioiden hallinta <-> Pelaaminen