PELAAJAVALINNAT


Pelaajavalinnat pelaajapolkutapahtumiin tehdään viimeistään kuukausi ennen pelaajapolkutapahtumaa. Pelaajavalinnat suorittavat ikäluokkavalmentajatiimit.

Pelaajavalinnoissa painotetaan ensimmäisessä vaiheessa enemmän seuravalmentajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Toisesta ikäluokan tapahtumasta alkaen painotukset pelaajavalinnoissa siirtyvät tarkkailun ja edellisessä pelaajapolkutapahtumassa onnistumisen perusteisiin.

Pelaajavalinnoissa painotetaan urheilullisuutta, urheilullista asennetta sekä sitoutumista urheilijan elämäntapoihin, riittäviä lajitaitoja sekä aitoa innokkuutta kehittää itseään salibandyn pelaajana. Pelaajapolun edetessä valintakriteereinä korostuvat aikaisemmissa tapahtumissa onnistuminen ja kokonaisvaltaiseen harjoitteluun sitoutuminen sekä asenne seurajoukkueen toiminnassa.

Lisäksi pelaajavalinnoissa painotetaan arvopohjaisia valintaperusteita, mm. kuinka pelaaja sitoutuu harjoitteluun, kunnioittaa kanssapelaajiaan ja toimii urheilijana kaukalon ulkopuolella.

Pelaajapolun pelaajavalinnoissa ei ole alueellisia kiintiöitä tai rajoja. Ikäluokkavalmentajat valitsevat eri pelaajapolkutapahtumiin valtakunnallisesti ikäluokan sen hetken parhaat pelaajat.