KEHITTYMISEN SEURANTA

Yksilön kehittymisen seurantaan jokaiselle pelaajalle luodaan oma pelaajakortti. Pelaajakorttiin kirjataan kaikki pelaajasta saadut tiedot ja tulokset pelaajapolun aikana.

Ikäluokkavalmentajat kirjaavat pelaajakortteihin havaintojaan eri yksilöistä – kuinka pelaajat ovat selviytyneet peleissä ja minkälaisia asioita pelaajat voisivat harjoitella kehittyäkseen urheilijoina. Ikäluokkavalmentajat seuraavat pelaajia seurajoukkueiden eri ottelutapahtumissa ja keskustelevat pelaajista seuravalmentajien kanssa. Näiden tietojen perusteella ikäluokkavalmentajat kutsuvat ikäluokkien lahjakkuuksia pelaajapolkutapahtumiin. Pelaajapolku 3

Pelaajapolkutapahtumissa suoritettujen testien ja lajiharjoitusten tulokset sekä havainnot kirjataan pelaajakorttiin. Näiden tietojen pohjalta pelaaja ja seuravalmentaja voivat suunnitella tulevaa harjoittelua.

Seuravalmentajat saavat järjestelmän avulla tukea yksilön kehittämiseen arkisessa valmennustyössään. Seuravalmentajat voivat seurata omien pelaajiensa kehittymistä ja ikäluokkavalmentajien antamaa palautetta pelaajakortista.

Pelaajakorttiin kirjataan myös pelaajapolkutapahtumissa pelaajien laatimat itsearvioinnit sekä kehityssuunnitelmat.

Kaikilla näillä toimenpiteillä on tavoitteena seurata ja tukea yksilön kehittymistä huippusalibandypelaajaksi.